แจ้งปัญหา
CU Get Reg

เกี่ยวกับเรา

ชมรม Thinc. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชมรม Thinc. เป็นชมรมที่จัดตั้งและดำเนินการโดยนิสิต โดยสังกัดกรรมการนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กวศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนและฟูมฟักผู้มีความสนใจในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ ผ่านการทำโปรเจคพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสังคมจุฬาฯ

ผลงานที่ผ่านมาของชมรม Thinc. เช่น
  • ระบบจองสนามกีฬา CU Sports Center
  • แอปพลิเคชัน CU Pop Bus
  • ระบบลงทะเบียนขึ้นสแตนด์แปรอักษรฝั่งจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74
  • Companion App ในงาน JavaScript Bangkok 1.0.0

สามารถติดตามชมรม Thinc. ได้ทาง Facebook Page: Thinc.

เกี่ยวกับ CU Get Reg

ที่มาของโปรเจค

CU Get Reg เกิดมาจาก Pain Point ในการลงทะเบียนเรียนของนิสิตจุฬาฯ ที่มักจะต้องลงทะเบียนทั้งวิชาบังคับ วิชาเลือก และวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) ในแต่ละเทอม แต่จำเป็นต้องหาข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งที่แตกต่างกัน ทั้งยังไม่มีแหล่งใดที่นำเสนอตารางเรียนออกมาเป็นภาพให้เข้าใจง่ายตั้งแต่ก่อนลงทะเบียน

ด้วยเหตุนี้ ทางทีมงานจึงได้พัฒนา CU Get Reg ขึ้น เพื่อให้สามารถค้นหาและเลือกรายวิชาได้อย่างสะดวก และจัดตารางเรียนตามข้อจำกัดของหลักสูตรของแต่ละคนได้ง่ายขึ้น

ทางทีมงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ CU Get Reg เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางที่รวบรวมข้อมูลรายวิชาไว้ได้อย่างครบถ้วน และมุ่งที่จะสร้างเว็บไวต์นี้ให้เป็นพื้นที่สำหรับการแบ่งปันข้อมูลรายวิชาระหว่างนิสิตในอนาคต

ทั้งนี้ CU Get Reg เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้การวางแผนลงทะเบียนเรียนง่ายขึ้น แต่ไม่ใช่การลงทะเบียนเรียนจริง คุณสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://www2.reg.chula.ac.th/ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

CU Get Reg นำข้อมูลมาจากไหน?

  • ข้อมูลรายวิชาและข้อมูลตอนเรียน: นำมาจากหน้า สอบถามตารางสอนตารางสอบ ของสำนักงานการทะเบียน ในปัจจุบัน ข้อมูลจากหน้านี้อาจล่าช้าจากข้อมูลภายในระบบ Reg Chula ไป 1 วัน ทั้งนี้ ทีมงานกำลังประสานงานกับสำนักงานการทะเบียนเพื่อเข้าถึงข้อมูลรายวิชาโดยตรง เพื่อให้ไม่พบปัญหาดังกล่าว
  • ข้อมูลตอนเรียนรายวิชา GenEd: ได้รับข้อมูลจาก Gen อย่าได้ Ed และศูนย์การศึกษาทั่วไป
  • คำอธิบายรายวิชา: นำมาจาก ระบบค้นหาคำอธิบายรายวิชา ของสำนักบริหารวิชาการ จุฬาฯ

การเข้าสู่ระบบ มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ระบบจะบันทึกข้อมูลตารางเรียนไว้ในบัญชี Google ของคุณ ทำให้สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลตารางเรียนที่เลือกไว้ข้ามอุปกรณ์ได้ รวมถึงเป็นการยืนยันตัวตนเพื่อเขียนรีวิวรายวิชาที่คุณเรียนมา

ในการเข้าสู่ระบบ สามารถใช้บัญชีอีเมลนิสิต (รหัสนิสิต@student.chula.ac.th) เท่านั้น เพื่อให้สามารถยืนยันตัวตนได้ว่าเป็นนิสิตจุฬาฯ

หากต้องการทราบว่าเราเก็บข้อมูลใดและนำไปใช้อย่างไรบ้าง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy ของเรา

ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ

CU Get Reg มีความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นภายในจุฬาฯ ได้แก่
  • สำนักงานการทะเบียน (Reg Chula): CU Get Reg ได้รับการสนับสนุนเซิร์ฟเวอร์จากสำนักงานการทะเบียน นอกจากนี้ ทางสำนักงานการทะเบียนยังพร้อมให้ความสนับสนุนในด้านข้อมูลรายวิชา ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ (เว็บไซต์ สำนักงานการทะเบียน)
  • Gen อย่าได้ Ed: ปัจจุบันร่วมมือกับ CU Get Reg ในการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้กับนิสิตจุฬาฯ (Facebook Page: Gen อย่าได้ Ed)
  • ศูนย์การศึกษาทั่วไป (GenEd Chula): CU Get Reg ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาทั่วไปในด้านข้อมูลรายวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) (เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาทั่วไป)

ติดต่อทีมงาน

สามารถแจ้งปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้ทาง ฟอร์มแจ้งปัญหา ที่มุมบนขวาของหน้าเว็บ

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ CU Get Reg หรือติดต่อชมรม Thinc. สามารถสอบถามทาง Facebook Page: Thinc. ได้โดยตรง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Open Source on
Privacy PolicyPrivacy Preferences